+385 98 9833 684

+385 91 296 5745

email
info@abarelto.hr

Logotip Facebook-a koji predstavlja poveznicu na sluzbeni Facebook profil. Logotip LinkedIn-a koji predstavlja poveznicu na sluzbeni LinkedIn profil.

IZOLIRANI ALAT ZA RAD POD NAPONOM

Donosimo vam pregled širokog spektra izoliranom alata za rad pod naponom poput
kliješta, odvijača, noževa za skidanje izolacije, pila, škara...Za detaljnu ponudu s definiranim uvjetima se obratite na: info@abarelto.hr