+385 98 9833 684

+385 91 296 5745

email
info@abarelto.hr

Logotip Facebook-a koji predstavlja poveznicu na sluzbeni Facebook profil. Logotip LinkedIn-a koji predstavlja poveznicu na sluzbeni LinkedIn profil.

Kako pravilno rukovati s baterijama za laptope i druge uređaje

Donosimo važne savjete za odabir,rukovanje,korištenje i skladištenje baterija za laptope i druge uređaje poput bušilica,preša i ostalih alata.
Prilikom odabira baterije za laptop i druge uređaje važno je obratiti važnju na parametar Ah (amper-sat) iako nije presudano za autonomiju baterije.

Uz oblik baterije, kod nekih modela  uređaja,laptopa, radnih uređaja... postoji i razlika u volumenu baterije. One baterije koje izlaze izvan volumena uređaja se zovu ‘’extended’’ baterije. Prilikom odlučivanja koju bateriju izabrati treba napraviti kompromis između autonomije, volumena, težine i cijene baterije. U najvećem broju slučajeva ‘’extended’’ baterije su neznatno skuplje u odnosu na standardne, a pružaju značajno veću autonomiju, pa ih mi svakako preporučujemo.

 

Kod naručivanja baterija za laptop!

Prilikom naručivanja baterije za laptop obavezno provjerite original code baterije. Nije dovoljno znati samo model laptopa jer mnoge serije istih modela laptopova koriste različite baterije.
Napomena: kod nekih marki i vrsta/modela laptopa nije moguće koristiti extended bateriju jer onemogućava otvaranje monitora do kraja ili uključenje nekih perifernih jedinica, docking-a i sl.
 
Skladištenje i transport baterije
 
Skladištenje baterija se vrši na tamnom, hladnom i suhom mjestu gdje je temperatura što bliža 0˚C. Ukoliko privremeno skladištite ili transportiratejedino ispravno je da to činite u njenoj originalnoj anti-static ambalaži, u protivnom riskirate trajno oštećenje baterije.
 

Provjera kompatibilnosti baterije za laptope
 
Kada ste ugradili novu bateriju u laptop proverite da li laptop puni bateriju (indikator u desnom donjem uglu Windows-a) i proverite da li kada izvučete punjač iz laptopa baterija ‘’drži’’. Ukoliko je sve ok, Vaša baterija je kompatibilna. Ukoliko naknadno instalirate novu verziju BIOS-a moguće je da to prouzrokuje nekompatibilnost sa baterijom. Kod nekih verzija Windows-a postoji problem oko ACPI kontrolera koji neće da prepozna da je baterija promenjena, pa se mora naknadno instalirati prateći sledeće korake:

  • Izvadite staru bateriju i u device manager-u pronađite ACPI kontroler i desnim klikom ga deinstalirajte
  • Ubacite novu laptop bateriju i desnim tasterom kliknite na scan for hardware changes
  • Novi ACPI kontroler će biti instaliran
  • Ukoliko i dalje budete imali problem reinstalirajte Windows

 

Formiranje kapaciteta laptop baterije
 
Kad ste stavili novu bateriju u laptop morate izvršiti formiranje kapaciteta – tzv.kalibraciju baterije. Kalibracija baterije se vrši tako što sljedite sljedeće korake:

  • Stavite bateriju u laptop, priključite punjač i napunite bateriju do 100%.
  • U opciji Power options podesite status: Battery/Critical battery action/On battery "Shut down" (zavisi od operativnog sistema)
  • Izvadite punjač iz laptopa i pustite da se baterija potpuno isprazni, a laptop ugasi
  • Uključite punjač u laptop i napunite bateriju do 100%
  • Gore navedeno predstavlja jedan ciklus kalibracije čime se uspostavlja pravo išćitavanje statusa baterije od strane elektronike.
  • Vaša baterija je spremna za korištenje, a nakon ovog procesa vratite podešavanja u opciji Power options na željena kako Vam se laptop ne bi gasio svaki put kada istrošite bateriju.

 
Ukoliko ne vršite kalibraciju, baterija će pokazivati netočnu informaciju o statusu, a može se desiti i da laptop prekine punjenje na nekom procentu koji smatra maksimalnim ili da se laptop jednostavno ugasi, a na indikatoru pokazuje da ima npr. 30% kapaciteta.
Kalibraciju treba vršiti svakih 30-40 ciklusa punjenja i pražnjenja, s tim u vezi možete instalirati neki od software-a za optimizaciju rada koji će Vas opominjati kad god je vrijeme za ciklus kalibracije. Ukoliko ne vršite kalibraciju možete trajno oštetiti bateriju.
 

Pravilno punjenje laptop baterije
 
Uvijek koristite odgovarajući atestirani punjač za punjenje baterije. Takođe provjerite da li je ulazni konektor na laptopu ispravan čime se osigurava pravilna struja i konstantnost u punjenju. Bolje je dopunjavati češće bateriju, nego dozvoliti pražnjenje do granice.
Nemojte koristiti neatestirane laptop punjače ili punjače sa izmjeničnom strujom, jer riskirate neadekvatno punjenje baterije i samim tim njen kraći vijek, a u većini slučajeva i uništenje baterije.
Ukoliko je konektor na ulazu laptopa raskliman ili ima prekid na bilo kom mjestu strujnog kruga, baterija se neće puniti konstantnom strujom, što će dovesti do njenog otkazivanja. Takođe zbog pregrijavanja može doći do uništenja i ugasnuća baterije, jer Li-Ion tehnologija je izuzetno podložna oštećenjima na temperaturama preko 60˚C. Instalirajte neki od software-a za optimizaciju rada laptop baterije koji će pratiti temperatura Vaše baterije i obavještavati Vas o potencijalnom pregrijavanju.
 

Pravilno korištenje laptop baterije
 
Osim kada radite kalibraciju baterije nikada nemojte prazniti bateriju do 0% kapaciteta, a naročito je nemojte ostavljati tako ispražnjenu da stoji duže vremena, jer se može dogoditi da njen radni napon padne ispod dozvoljenom minimuma napona i da je ne možete više napuniti. Najbolje da u toku rada postavite automatsku hibernaciju na 5% kapaciteta.
Ukoliko želite duže vremena koristiti laptop na punjaču, napunite bateriju na 40% i stavite je na hladno mesto (vodite računa da ne stoji duže od 15-tak dana kako se ne bi ispraznila ispod minimalnog napona)
 
Ukoliko dozvolite da kapacitet baterije padne ispod praga minimalnog napona, laptop će bateriju detektirati kao prisutnu i pokušat će započeti punjenje, ali je ne može pokrenuti vlastitom električnom energijom. 

Optimizacija rada baterije za laptop

Optimizacija rada baterije se vrši tako što instalirate neki od software-skih rešenja. Naša preporuka je BatteryCare koji besplatno možete skinuti sa www.batterycare.net i instalirati na Vaš laptop. Izborom power scheme podešavate režim rada baterije. Software prati temperaturu i procesora i hard diska, svaka promena preko 60˚C je štetna za bateriju i ukoliko Vaš laptop radi na toj radnoj temperaturi duži vremenski period svakako će smanjiti vijek trajanja baterije, a usljed pregrijavanja može doći i do potpunog uništenja baterije. Software takođe možete podesiti da Vas obavještava o ciklusima kalibracije.

 

Alate i opremu iz naše ponude možete vidjeti u KATALOGU.