+385 98 9833 684

+385 91 296 5745

email
info@abarelto.hr

Logotip Facebook-a koji predstavlja poveznicu na sluzbeni Facebook profil. Logotip LinkedIn-a koji predstavlja poveznicu na sluzbeni LinkedIn profil.

STROJEVI I SIGURNOSNA OPREMA

STROJEVI I SIGURNOSNA OPREMA


- Strojevi i pribor za polaganje i montažu kabela i vodiča
- Oprema za rad na visini (opasači, sigurnosna užad, torbe za alat, ljestve (+izolirane)...)
 
Sve upite šaljite na: info@abarelto.hr
Naš KATALOG


#hep #električar #kabel #vodič #dvofaznivodič #trofaznivodič
#uže #alat #alatzaradpodnaponom #alatzaradnavisini #hrvatskaelektroprivreda
#komunalac #zagrebačkiholding #ljestve #aluljestve #aluminijskeljestve